Xue Fuxing
Professor
Room 408Post Code:300350
E-mail:fuxing_x@vip.163.com
Office public time:

【Basic Information】

Name:Xue Fuxing

Gender:male

Position:Head of the teaching and research office

professional title:Professor

Office location:Room 408

Zip Code:300353

Email Address:fuxing_x@vip.163.com

Research field:

Aesthetics, Environmental Philosophy and Chinese Philosophy

Committee and Broad Memberships:

Executive member of the 9th council of Chinese Society for Aesthetics


【Personal profile】

Name:Xue Fuxing

Gender:Male

Nationality:Han Nationality

native place:Shuozhou City,Shanxi Province

 Birthplace:Shuozhou City,Shanxi Province

 Date of birth:1963-05


【Education Experience】

PHD, Fudan University, 1997

MA, Sichuan University, 1989

BA, Shanxi Normal University, 1986


【Work Experience】

College of Philosophy,  Nankai University, 2001-

Department of Chinese Language and Literature, Yunnan University,  1994-2001.

Department of Chinese Language and Literature, Chuxiong Normal College, Yunnan Province, 1989-1994


【Teaching situation】

(一)Undergraduate courses

Selected Reading of Wenxin Diaolong (elective)

(二)Graduate courses

Selective Reading for History of Chinese Aesthetics (Graduate for Master Degree, elective)

Environmental Aesthetics (Graduate for Master Degree, elective)

Topics for Aesthetics Theory(Graduate for Doctor Degree, required)

Topics for Chinese Aesthetics (Graduate for Doctor Degree, elective)

Environmental Aesthetics (Graduate for Doctor Degree, elective)

(三)List of graduate students

Graduate students:

Lou Haining  Liu Jiahao  Jing Zirui You Xiaoping  Li Guanping  Song Zhaoqiang  Liu Xiaohong  Lu Yue  Gong Yanli  Sun Aidi  Mou Juan  Wang Lanlan  Wei Caijie  Wang Chanchan  Lu Qingxiang  Zhou Bingcheng  Zhang Zhang  Luo Haiyong  Feng Le   Meng Sui  Wu Yan  Zhou Xuan  Li Pengfei  Cui Yantian  Liu Ning  Zhang Dan  Qu Jingwei  Wu Wenqing  Xue Menglei  Zhangming  Zhang Jin  Zhang Chao  Zhang Yixuan  Wang Xueming  Lu Xue  Xiao Dan  Li Kaiyue

Doctoral students:

Liu Wei  Li Xiaomeng  Chen Yandan  Liu Xiyan  Zhou Aotu Deng Junhai  Yang Xu Cheng Yongzhen  Li Haiting  Zhu Jianfeng  Fang Yingmin  Zhang Xin  Wang Xiaoyan  Fangming  Liu Yumei  Zuo Jianfeng  Xu Xuefan  Jiang Yu  Li Ran  Zhang Chunyan  Pan Yi  Liu Fang  Huang Chenglong  Liu Lishi  Ma Cao  Cao Yuanjia  Ma hongkui  Liu Yifeng  Lei Zhiheng   


【Scientific research achievements and representative works】

(一)Academic works

On Allen Carlson’s Environmental Aesthetics (Hefei: Anhui Educational Press, 2018).

Cultural Transformation and Contemporary Aesthetic (Beijing: People’s Literature Publishing House, 2010).

Differentiation and Breaking Through: A History of Chinese Aesthetics 1949-2000 (Beijing: Press of Capital Normal University, 2006).

The Mind for Water and Mountain: Essays on Chinese Aesthetics  (Tianjin: Press of Nankai University, 2006).

The Oriental Style: On the Artistic Conception (Yijing) (Beijing: People’s Literature Publishing House, 2000).

(二)Academic paper

“The Tension between Knowledge and Taste: Taking Five Books on Plum as Paradigms”, Academic Research,6(2022):155-163.

“On the Aesthetic Judgement of Nature”, Journal of Capital Normal University, 4(2022):46-56.

“A New Concept of Stone Appreciation from the Perspective of Environmental Aesthetics”, Journal of Poyang Lake, 3(2022):34-47.

“On the Significance of Allen Carlson’s Scientific Cognitive Theory”, Journal of Poyang Lake,2 (2021):38-48.

“Han Dynasty as the Self-Conscious Period of Natural Aesthetics in Ancient China: Focusing on Hanfu ”, Literature & Art Studies, 1(2021):19-31.

“On the Natural Beauty of Environment”, Journal of Zhengzhou University, 1(2019):5-11.

“Tendency of Delicacy: A Symbolic Category of Traditional Aesthetics”, Chinese Journal of Literary Criticism, 3(2019):72-83.

“Sampling: A Universal Category about Aesthetic Judgement”, Nankai Journal, 4(2019):174-183.

“Holism: An Essential Position for Environmental Aesthetics”, Academic Research,5(2017):128-135.

“Yangming’s Bamboo Contemplation: A Paradigm in History of Chinese Epistemology”, Journal of Social Sciences, 2(2015):116-126.

“The Classic Models and Modern Development of Aesthetic Judgement”, Academic Research,7(2014):131-139.

“Construction of a System of Criticism on the Appreciation of Natural Beauty”, Journal of Zhengzhou University, 1(2013):99-106.

“Wen and Zhi: Universal Categories of Aesthetics”, Academic Research, 7(2012):134-140.

“The Characteristic System of Natural Aesthetics”, Journal of Aesthetic Education, 1(2012):11-23.

“Building New Virtue: On Environmental Virtue Ethics”, Journal of Social Sciences, 5(2010):115-123.

“Allen Carlson’s Scientific Cognition Theory”, Literature & Art Studies, 7(2009):22-34.

“Two Objective Principles in Aesthetics of Nature”, Literature & Art Studies, 7(2009):53-62.

“Principal Concepts of Environmental Philosophy”, Guizhou Social Sciences, 2(2009):10-19.

“Justifications for Positive Aesthetics”, Journal of SUN YET-SEN University, 2(2009):145-154.

“Five Forms of Relationship between Man and Heaven in China before Qin Dynasty”, Guizhou Social Sciences, 2(2009):37-41.

“The Three Problems on Deep Studies of Chinese Aesthetics”, Guizhou Social Sciences, 3(2008):4-8.

“The Dialectical Movement of Beauty and Ugliness: On Liu Dong’s The Western Ugliness Studies”, Literature & Art Studies, 10(2007):128-136.

“Yue Ling: a Life Model of Peasant Civilization”, Journal of Social Sciences, 10(2007):123-132.

“ ‘From object-observing to Knowledge’: An Perspective on the Tragedy of Cheng-Zhu’s Neo-Confucian Philosophy”, Nankai Journal, 3(2007):119-127.

“Universal Consciousness: The Crucial Point for the Self-Transcendence in Studies of Chinese Aesthetics”, Jianghai Academic Journal, 1(2005):188-194.

“The Deepening Approaches  in Studies of Chinese Aesthetics”, Guangming Daily, 23 Dec. , 2003.

“Aesthetics in life”,Literature & Art Studies, 3(2003):22-31.

“Neo-Kantianism: An Analysis on the Elements of Li Zehou’s Subjective Practice Philosophy”, Philosophical Trends, 6(2002): 34-37.

“Cultural Transformation and Contemporary Aesthetics”, Literature & Art Studies, 3(2001):4-15.

“On the Artistic Conception of Calligraphy”, Journal of Chinese Calligraphy, 11(2000):41-48.

“Between Knowledge and Behavior----A Perspective of Tragic Destiny of Cheng and Zhu Philosophy”, Quarterly Journal of the Shanghai Academy of Social Sciences, 3(2000):169-177.

“The Spirit and the Rites----A case Study on the Tragedy of the Ritual Doctrines of Cheng and zhu”,Confucius Studies, 3(2000):87-92.

“The Controversy on Li and Qi : An Perspective on the Tragedy of Cheng-Zhu’s Neo-Confucian Philosophy”, Guizhou Social Sciences, 5(1999):39-44.

“Autonomy and Heteronomy:The movements for Chinese Modern Aesthetics”, Literature & Art Studies, 2(1999):31-39.

“Artistic Conception: The Aesthetic Ideal of the Chinese Classical Arts”, Literature and Art Studies, 1(1998):23-32.

(三)Academic translation

From Nature to Humanity: Allen Carlson’s Selected Essays on Environmental Aesthetics (Guilin : Press of Guangxi Normal University, 2015).

Functional Beauty: Good-Based Beauty----A New View of Environmental Aesthetics (Kaifeng: Press of Henan University, 2015).

Homeland of All Creatures: In Defense of the Land Ethic and Eco-Civilization (Beijing: China University Press , 2019).

(四)Academic publications

Aesthetics with Multimedia (Hefei: Anhui Educational Press, 2006).

Introduction for Anthropology of Wine, co-authored, (Guiyang: Press of Guizhou University, 2021)


【Scientific Research Projects】

“The Building of Concept System of Criticism for Aesthetic Appreciation of Nature”(16YJA720005), 2016,project from Ministry of Education of the People’s Republic of China, Finished.

“A Study of Allen Carlson’s Environmental Aesthetics”(10BZX077), 2010, project from The National Social Science Found of China, finished.


【Honor and Reward】

The Third Degree of Excellent Achievement in Social Sciences of  the Ministry of Education of the People’s Republic of China, 2009 for Differentiation and Breaking Through: A History of Chinese Aesthetics 1949-2000 (Beijing: Press of Capital Normal University, 2006).